Sỹ Quan Quân Đội từ bỏ Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Tên tôi là Cao Tĩnh. Tôi là một sỹ quan vừa mới tốt nghiệp trường lục quân. Trong lúc quẫn trí, tôi đã gia nhập Đảng Cộng Sản Trung Quốc trước khi tốt nghiệp. Bây giờ tôi đột nhiên thức tỉnh và vô cùng hối tiếc sự ngu dốt của mình. Tôi chính thức tuyên bố với tất cả trái tim mình: Tôi cương quyết thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc ma quỷ; hãy để trời đất chứng giám. Tôi thề không làm bất cứ điều gì giúp tên bạo chúa làm việc ma quỷ. Tôi cũng đồng thời rút khỏi Đoàn Thanh Niên Cộng Sản và Đội Thếu niên Tiền Phong.

Cao Tĩnh
Trung Quốc Đại Lục
Ngày 11, tháng 1, năm 2006

Ngày đăng:31-01-2006
Copyright © 2008 www.9binh.com. All rights reserved.