01-12-2009:  Sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản khởi đầu tại Ba Lan
27-03-2009:  Đảng Trung Cộng không phải là câu trả lời cho nền kinh tế Trung Quốc
19-06-2008:  Sự hèn hạ của Trung Cộng và Hành vi trắng trợn sau thảm họa động đất Tứ Xuyên
29-05-2008:  Dẫn Nhập: Cửu Bình - Chín bài bình luận về Đảng cộng sản
28-05-2008:  Đại động đất tại Vấn Xuyên tỉnh Tứ Xuyên tiết lộ cho chúng ta điều gì?
27-08-2005:  Những tội ác của Cộng sản phải bị lên án
25-08-2005:  Trung Cộng còn có bao nhiêu đảng viên?!!
24-08-2005:  Làm sao Chúa có thể cứu bạn nếu bạn chọn ở lại con thuyền đang đắm?
19-08-2005:  Chính sách tuyên truyền của đảng Cộng sản Trung Quốc cố tình bóp méo những khái niệm quan trọng để lừa mị nhân dân Trung Quốc
02-07-2005:  ĐCSTQ cố ngưng ‘Cửu Bình’ trong khi số người thoái Đảng gia tăng
29-06-2005:  Xu hướng từ bỏ Đảng là một dấu hiệu sụp đổ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc
07-06-2005:  Ngày 4/6, Một vài cảm tưởng của tôi
01-01-2005:  Cửu Bình: 9 - ĐCSTQ với bản tính lưu manh.
01-01-2005:  Cửu Bình: 8 - ĐCSTQ, một tà giáo về bản chất.
01-01-2005:  Cửu Bình: 7 - ĐCSTQ, một lịch sử đầy giết chóc.
01-01-2005:  Cửu Bình: 6 - ĐCSTQ phá hoại văn hoá dân tộc.
01-01-2005:  Cửu Bình: 5 - Giang Trạch Dân và ĐCSTQ câu kết với nhau đàn áp Pháp Luân Công.
01-01-2005:  Cửu Bình: 4 - Đảng cộng sản, một lực lượng phản vũ trụ.
01-01-2005:  Cửu Bình: 3 - ĐCSTQ, một chính thể bạo ngược.
01-01-2005:  Cửu Bình: 2 - ĐCSTQ xuất sinh như thế nào?
01-01-2005:  Cửu Bình: 1 - Đảng cộng sản là gì?
Copyright © 2008 www.9binh.com. All rights reserved.