Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Công bố thoái đoàn

Khi còn đi học tôi đã tham gia kết nạp Đội, Đoàn theo quy định của nhà trường. Tuy nhiên, ngay từ khi còn nhỏ tôi đã nhận thấy việc kết nạp vào Đoàn, Đội chẳng có ý nghĩa gì và chẳng để làm gì. Khi lớn lên, với sự nhận thức và quan sát xã hội xung quanh tôi thấy tổ chức cộng sản là một tổ chức mục nát và mị dân, luôn giơ cao khẩu hiệu “Nhà nước của dân, vì dân…” nhưng thực tế thì không phải như vậy. Nay tôi xin công bố rút lui khỏi đội, đoàn để không còn dính líu gì đến tổ chức cộng sản này.

24/06/2005
Michel Tran
Hà Tây, Việt Nam

Ghi chú: Trên đây không phải tên thật (vì lý do an toàn). Tôi đã nhờ người khác đăng nguyên văn công bố thoái đoàn do tôi viết.

Ngày đăng: 3-07-2005