Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Đảng Cộng sản Việt nam thối nát

Là một đảng viên lâu năm (30 năm) liên tục sống trong chế độ cộng sản, đến nay tôi có thể khẳng định rằng ĐCS nói chung và ĐCSVN nói riêng là những con QUÁI VẬT do thượng đế phái xuống để hành hạ, tàn sát dân lành ở một vài quốc gia không may mắn trong đó có Việt Nam và Trung Quốc. Tất cả những điều mà CỬU BÌNH viết đều không có gì mới, nhưng nó rất sâu sắc và xúc tích nên rất có tác dụng lôi cuốn người đọc sách, hoặc những ai vẫn còn một số điểm mơ hồ về Chủ nghĩ Cộng sản. Tôi rất mong sẽ có được nhiều bài viết hay về ĐCSVN và ĐCSTQ như Cửu Bình trong thời gian tới để góp phần rút ngắn gia đoạn hấp hối của con quái vật hung hãn này.

T.X.V., Hà Nội, Việt Nam
19/12/2005

Thoái đảng

Tôi, một đảng viên 35 tuổi đảng, bày tỏ sự đồng ý với Báo Đại Kỷ Nguyên rằng ĐCSVN là căn nguyên của mọi đau khổ, chết chóc và tan nát của dân tộc Việt Nam. Bản thân tôi và gia đình tôi không có thù oán gì với ĐCSVN nên tôi đã tình nguyện theo ĐCSVN. Nhưng đến nay sau 30 năm giành độc lập tôi mới ngỡ ra rằng tôi đã lầm và đã đi theo một tên lưu manh, một kẻ sát nhân đê tiện nhất trong lịch sử nhân loại. Tôi thấy tủi hổ cho những việc trước đây tôi đã làm dưới sự xúi dục, cưỡng bách của ĐCSVN. Nay tôi xin tự nguyện bỏ đảng và sẽ tích cực tham gia vào tiến trình tiêu diệt ĐCSVN cùng với tất cả những người dân vô tội và yêu nước khác.

M.N., Hà Nội, Việt Nam
19/12/2005

Tiêu diệt ĐCSVN

Tôi là một cán bộ cách mạng lão thành, gia nhập đảng từ trước năm 1945. Nhưng bây giờ đã có bằng chứng, nhận thức và kinh nghiệm; và tôi kêu gọi các bạn trẻ trong nước cũng như ngoài nước, những ai nếu còn lòng thành đối với quê hương đất nước, hãy cùng nhau tiêu diệt con quái vật ĐCSVN, nguyên nhân của mọi đau khổ, nguyên nhân của sự băng hoại đang từng ngày, từng giờ đang diễn ra trên đất Việt thân yêu của chúng ta.

N.S., Hà Nội, Việt Nam
19/12/2005

Ngày đăng: 20-12-2005