Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Một trang sử nhơ nhuốc

Bi kịch lớn nhất trong lịch sử Việt Nam chính là hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ do Đảng Cộng sản Việt Nam chủ xướng và lãnh đạo. Gọi là “bi kịch” vì DÂN TỘC VIỆT NAM đã hy sinh gần 5 triệu người, chưa kể số người bị thương tích, chỉ để lật một từ một trang sử không mấy tốt đẹp cho lắm sang một trang sử khác thối tha bỉ ổi hơn nhiều, và đó chính là “thành tích” của kẻ chiến thắng (ĐCSVN) vẫn thường rêu rao. Thật đáng xấu hổ và tủi nhục cho một DÂN TỘC anh hùng như DÂN TỘC VIỆT NAM.

Tôi quyết định ly khai Đảng Cộng sản Việt Nam.

T.V.C.
Sài Gòn, Việt Nam, 1/1/2006.

Ngày đăng: 3-01-2006