Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Tôi muốn bỏ đảng

Nay tôi đã nhìn thấy bộ mặt thật của Cộng sản. Tôi chính thức từ bỏ Đoàn thanh niên cộng sản và ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Trông tương lai, tôi xẽ không có quan hệ gì với tổ chức ô hợp ấy.

Tuấn, California, USA,
8/7/05.

Ngày đăng: 9-07-2005

Tôi muốn bỏ đảng

Tôi tên là D., là sinh viên năm cuối cấp, vào đảng năm 2004. Nay tôi đã nhìn thấy bộ mặt thật của Cộng sản Việt Nam. Nay tôi xin tuyên bố vứt thẻ đảng và xin ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin quý vị đăng công bố này của tôi. Cảm ơn.

D. Việt Nam, 19/6/05.

Thoái đảng

Không muốn theo Đảng cộng sản Việt Nam.

K. Việt Nam, 20/6/05.

Thoái đảng

Tôi không còn tin vào Đảng cộng sản Trung Quốc nữa

H.S.L. Việt Nam, 21/6/05.

Ngày đăng: 30-06-2005