Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Vĩnh biệt Đảng Cộng sản Việt Nam

Là một thương binh từ thời chống Pháp, có lẽ nỗi đau của tôi lớn hơn nỗi đau của một người dân Việt Nam bình thường khác một khi tỉnh ngộ nhận ra bộ mặt thật đểu cáng, dã man của bọn lãnh đạo ĐCSVN. Không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều người dân trong nước đã thấy rõ rằng cả một DÂN TỘC đã bị một lũ THẢO KHẤU, TRỘM CẮP, ĐĨ BỢM lừa phỉnh dẫn dắt cả một DÂN TỘC đi vào con đường cùng không lối thoát. Chẳng lẽ một DÂN TỘC anh hùng đã hy sinh 5~7 triệu người để đổi lấy một thảm trạng như vậy hay sao? ĐCSVN ơi, ngày tận diệt của mi đã điểm! Xin vĩnh biệt mi!

Người đoạn tuyệt.
T.C.
Hải Phòng 27/12/2005.

Ngày đăng: 3-01-2006