Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Đảng viên 91 tuổi thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Tôi tên Sui Qingshan và tôi 91 tuổi. Tôi đi theo ĐCSTQ năm 1946. Tôi đã sống sót qua những năm giặc giã chết chóc và đã làm nhiều điều cho ĐCSTQ. Tôi đã cho cái tinh túy của đời tôi cho cái Đảng ấy. Bây giờ nhiều người trong xã hội nói rằng ĐCSTQ đã đến cuối đời rồi, và không còn gì có thể làm sống nó lại.

Khi tôi nhìn lại những điều mà tôi đã làm, phần đông chúng thật vô lý, có cái còn đáng ghê sợ nữa. Tôi cảm thấy tôi đã bỏ rơi gia đình tôi. Bây giờ tôi có thể nhìn thấy rõ ràng những mánh khóe tà độc của ĐCSTQ. Dù tôi đã già, đầu óc tôi còn rất sáng suốt, và tôi cần phục hồi lại lương tâm của tôi. Đó là một sự tủi nhục lớn lao cho tôi để mang cái danh là Đảng viên ĐCSTQ. Nơi đây tôi tuyên bố rằng tôi cắt đứt mọi liên hệ với cái đảng tà ác đó.

Ngày đăng: 27-06-2005