Thoái đảng thoái đoàn thoái đội

Tôi tuyên bố thoái bỏ đoàn, đội là những tổ chức liên đới của tà linh cộng sản.

D.L.P (biệt danh)
Hà Nội, 28/3/08.

Chuẩn bị thoái

Tôi quyết tâm dứt bỏ con quỷ này ra khỏi tâm tôi. Sắp tới tôi sẽ chính thức không còn liên hệ gì với nó nữa. Bây giờ tôi đang cố gắng để làm tốt điều đó! Tôi nói lại là tôi đã dứt bỏ nó trong tâm, sắp tới chính thức dứt bỏ mọi công việc làm có gắn với ĐCS

T.K.H., 3/3/08

Rút khỏi 3 tổ chức cộng sản

Tôi xin chính thức tuyên bố rút khỏi 3 tổ chức: Đảng CS VN, Đoàn TNCS và Đội TNTP Hồ Chí Minh. Tuyên bố từ Hà Nội, Việt Nam. Mục đích: Phản bổn quy chân

HNNQ (biệt danh)
Hà Nội, 12/2/08.

Ngày đăng:22-04-2008
Copyright © 2008 www.9binh.com. All rights reserved.