Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Thoái đoàn và đối tượng đảng

Tôi sống ở Việt Nam, là một viên chức, tôi đã vào Đoàn TNCS vì bắt buộc; tôi được cử học lớp đối tượng Đảng; và chính lúc này, những bài học, lý luận và bản chất tàn ác của Đảng hiện ra trong những văn kiện, tôi ghê tởm và thể không bao giờ đứng dưới hàng ngũ của một tổ chức bạo tàn như thế. Tôi chính thức vứt thẻ Đoàn của tôi. Tôi thấy lương tâm tôi không bị cắn rứt!

N.D.T, 22/6/05.

Thoái đoàn TNCS HCM

Trước đây khi còn là học sinh trung học, tôi đã vào Đoàn như là một sự tất yếu giống như người ta thêm 1 tuổi mới khi qua năm mới. Giờ đây tôi không thấy Đoàn còn ý nghĩa gì với tôi nữa, vì vậy nay tôi xin thoái Đoàn Thanh niên CS HCM.

L.Q.D., Việt Nam, 24/6/05.

Ngày đăng: 30-06-2005