Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Bằng chứng tội ác của ĐCSTQ

Bằng chứng tội ác của Đảng cộng sản Trung Quốc trong gần 100 năm qua.

01-07-2008:  Trao đổi của một cựu cảnh sát lý do ông thoái xuất khỏi Trung Cộng
07-06-2005:  Ngày 4/6, Một vài cảm tưởng của tôi
26-05-2005:  Lịch sử đẫm máu của ĐCSTQ
06-04-2005:  Tài liệu tham khảo: Nhân chứng ác hành của tà Đảng Cộng Sản