Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 300 triệu người
thoát khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc
người đã thoái đảng; thống kê.
Trung Cộng thích giết người, đây là điều mà cả thế giới đều biết. Mỗi lần tổ chức các cuộc vận động đều giết người, giết tới mức máu chảy thành sông. Sau đó nếu muốn dựng kịch như thể loại “bình phản”, thì thân nhân người bị hại sẽ cảm...