Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc
người đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới.

Khi nhận thức được bản chất của cộng sản và thoái xuất khỏi nó
Cuộc đời bạn sẽ bước sang một trang mới với nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón!