người đã thoái đảng; thống kê.
Hai mươi năm trước, bức tường Berlin, biểu tượng của bức Màn Sắt phân chia thế giới thành hai khối: khối thế giới tự do và khối cộng sản, đã bị tháo dỡ bởi một hành động tự phát của người dân sống tại Đông Đức, mà thời đó bị cai trị bởi...
Charles Santiago, Nghị sĩ Malaysia, cho rằng quyết định của Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha về việc bắt giữ Giang Trạch Dân và bốn viên chức Đảng cộng sản Trung Quốc khác về tội diệt chủng và tra tấn là một quyết định quan...


Hướng dẫn tam thoái

Tam thoái — thoái xuất khỏi các tổ chức của đảng cộng sản như đảng/đoàn/đội.
Có thể được thực hiện qua website Thoái Đảng http://tuidang.epochtimes.com/ (tiếng Hoa) theo các bước như sau:

 1. Lướt qua (scroll) phần giới thiệu ban đầu và điền vào nội dung của mẫu tam thoái
  1. Mẫu này tên là “Tuyên bố thoái khỏi đảng cộng sản và các tổ chức liên đới” (声明退出共产党和共产党其它组织).
  2. Điền vào mẫu (form) này, nếu viết bằng tiếng Hán là tốt nhất, nếu không thì viết tiếng Anh, hoặc tiếng Việt.
  3. Các mục nào có đánh dấu sao (*) là mục bắt buộc phải điền nội dung.
  4. Họ tên (姓名) (* bắt buộc): Dùng tên thật, tên thủa nhỏ, hoặc biệt danh hay hoá danh đều được.
  5. Email (电邮): Ghi email của mình (không bắt buộc).
  6. Đến từ (来自): Ghi tên quốc gia mình đang sống: Vietnam, hoặc địa chỉ cụ thể (không bắt buộc)
  7. Tiêu đề (标题) (* bắt buộc): Ghi rõ là thoái đảng, đoàn, hay là thoái đội; hoặc là ghi một tiêu đề nào đó thể hiện cho ý chí việc làm của mình (ví dụ: Tam thoái bảo bình an (三退保平安) (tam thoái để bình an)).
  8. Số người (人数) (* bắt buộc): Ghi là 1 nếu là tuyên bố tam thoái cho cá nhân. Nếu là tuyên bố thoái cho một nhóm người thì hãy ghi số lượng và (nếu có thể) danh sách tên ở phần “Nội dung” ở bên dưới. Tất nhiên, có thể là tên thật, tên thủa nhỏ, biệt danh, hoặc hoá danh.
  9. Nội dung (内容): Ghi cụ thể nội dung. Thường là ghi rõ ý chí hoặc lý do của mình khi tuyên bố tam thoái. Ví dụ:
   1. I want to withdraw from the Party’s organization, to free myself from the control of the evil specter. (Tôi muốn thoái đảng/đoàn/đội là để thoát khỏi khống chế của tà linh).
   2. After reading The Nine Commentaries, I realize that I must quit the VCP’s organization. (Sau khi đọc Cửu Bình tôi mong muốn thoát khỏi đảng/đoàn/đội).
   3. I am no longer in the Youth Union, but I want to clearly announce that I quit. (Từ lâu tôi đã hết tuổi đoàn và không còn là đoàn viên nữa, nhưng tại đây tôi tuyên bố rõ ràng là tôi thoái xuất khỏi đoàn)
   • Chú ý: Nên ghi rõ là thoái xuất khỏi tổ chức nào của Cộng sản Việt Nam: Thoái Đội (Vietnamese Young Pioneers); Thoái Đoàn (Vietnamese Youth League); Thoái Đảng: VCP – Vietnamese Communist Party.
 2. Sau đó click vào Gửi (发表)
  Website sẽ đưa cho bạn một con chuỗi số (kiểu như: 1412114032144941) làm mã hiệu thoái đảng mà bạn vừa thực hiện, tựa như hình sau: * Trong hình trên có thông báo là: có thể cần một vài ngày thì mới chính thức đưa tuyên bố tam thoái vào hệ thống. Khi đã có mã số đó rồi, thì có thể kiểm tra tình trạng (nếu cần) qua trang web http://tuidang.epochtimes.com/index/querybyid

Ví dụ như trên hình trên là thông báo tình trạng: “Xin hỏi đây có phải là thoái xuất khỏi đảng cộng sản việt nam không? Tam thoái ở đây là nói về thoái khỏi đảng/đoàn/đội cộng sản trung quốc, còn các phần khác chỉ làm để ủng hộ.”


Ngoài mẫu tam thoái nói trên, thì ở cột bên trái của website, các bạn có thể đọc thấy: