Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc
người đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Cách tốt nhất để tự cứu lấy mình là hiểu rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ
thoái xuất khỏi tổ chức vô nhân tính này.