Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta

Link ngắn: https://bit.ly/mqTTTG     Audio

Mục đích của cuốn sách này: diễn giải vấn đề phức tạp và thâm thúy này bằng ngôn ngữ và những đạo lý đơn giản nhất. Từ đó, mọi người sẽ có thể thấy rõ các loại thủ đoạn của tà linh cộng sản. Quan trọng hơn, cuốn sách này sẽ trình bày những truyền thống mà Thần xác lập cho con người như đạo đức, văn hóa, nghệ thuật, v.v.. Từ đó, mỗi người sẽ tự mình quyết định lựa chọn Thần hay tà linh.

04-09-2019:  Lời nói đầu (audio)
04-09-2019:  Tự luận (audio)
04-09-2019:  Chương 1: 36 quỷ kế hủy diệt nhân loại (audio)
04-09-2019:  Chương 2: Khởi phát ở Châu Âu (audio)
04-09-2019:  Chương 3: Thảm sát ở phương Đông (audio)
04-09-2019:  Chương 4: Xuất khẩu cách mạng (audio)
04-09-2019:  Chương 5: Thâm nhập vào Tây phương (Phần I) (audio)
04-09-2019:  Chương 5: Thâm nhập vào Tây phương (Phần II) (audio)
04-09-2019:  Chương 6: Tín ngưỡng - ma quỷ khiến con người phản Thần, bài xích Thần (audio)
04-09-2019:  Chương 7: Gia đình – Ma quỷ đang hủy hoại gia đình của chúng ta (Phần I) (audio)
04-09-2019:  Chương 7: Gia đình – Ma quỷ đang hủy hoại gia đình của chúng ta (Phần II) (audio)
04-09-2019:  Chương 8: Chính trị – Ma quỷ đang họa loạn các quốc gia của chúng ta (Phần I) (audio)
04-09-2019:  Chương 8: Chính trị – Ma quỷ đang họa loạn các quốc gia của chúng ta (Phần II) (audio)
04-09-2019:  Chương 9: Kinh tế - Mồi nhử của ma quỷ (Phần I) (audio)
04-09-2019:  Chương 9: Kinh tế - Mồi nhử của ma quỷ (Phần II) (audio)
04-09-2019:  Chương 10: Pháp luật- Ma quỷ hợp pháp hóa và bình thường hóa tà ác (audio)
04-09-2019:  Chương 11: Nghệ thuật – Từ ca ngợi Thần đến khinh nhờn Thần (audio)
04-09-2019:  Chương 12: Giáo dục – Ma quỷ đang hủy đi thế hệ sau và tương lai của chúng ta (Phần I) (audio)
04-09-2019:  Chương 12: Giáo dục – Ma quỷ đang hủy đi thế hệ sau và tương lai của chúng ta (Phần II) (audio)
05-09-2019:  Chương 13: Truyền thông – Ma quỷ biến truyền thông trở thành nơi phát tán lừa dối và đường thông cho tín tức ma tính (audio)
05-09-2019:  Chương 14: Văn hóa - Ma quỷ cuồng hoan (audio)
05-09-2019:  Chương 15: Căn nguyên chủ nghĩa khủng bố của chủ nghĩa cộng sản (audio)
05-09-2019:  Chương 16: Chủ nghĩa bảo vệ môi trường - Sự thao túng của Chủ nghĩa Cộng sản ở phía sau Chủ nghĩa bảo vệ môi trường (Phần I) (audio)
05-09-2019:  Chương 16: Chủ nghĩa bảo vệ môi trường - Sự thao túng của Chủ nghĩa Cộng sản ở phía sau Chủ nghĩa bảo vệ môi trường (Phần II) (audio)
05-09-2019:  Chương 17: Toàn cầu hóa – Bàn tay của chủ nghĩa cộng sản phía sau toàn cầu hóa (audio)
05-09-2019:  Chương 18: Dã tâm toàn cầu – Dã tâm toàn cầu của Trung cộng dưới sự an bài của ma quỷ(Phần I) (audio)
05-09-2019:  Chương 18: Dã tâm toàn cầu – Dã tâm toàn cầu của Trung cộng dưới sự an bài của ma quỷ (Phần II) (audio)
05-09-2019:  Lời kết (audio)