Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Thông báo quan trọng của Thời báo Đại Kỷ Nguyên DAJIYUAN.COM

12/1/05 — Từ DAJIYUAN.COM

Gửi toàn thể nhân dân Trung Quốc:

Ngày tàn tận của đảng cộng sản đang đến rồi. Ác đảng tà giáo ấy qua quá trình lịch sử đã phạm phải tội lớn tày trời đối với chúng sinh, đối với chư Thần và Phật. Chư Thần chắc chắn sẽ thanh toán con ác ma ấy.

Đến ngày mà Thần chỉ định ai đó nơi nhân loại thanh toán đảng cộng sản, thì nhất định sẽ không bỏ qua cho những ai gọi là vẫn nhất quyết kiên định làm thành viên của ác đảng đó.

Tại đây, chúng tôi nghiêm túc thông báo: Tất cả những ai đã từng tham gia đảng cộng sản hoặc các tổ chức khác của đảng cộng sản —những người đã từng bị con thú đó đánh dấu— hãy lập tức rút lui khỏi đảng cùng các tổ chức của nó, xoá sạch dấu ấn của tà ác. Đến khi ma giáo kia bị thanh toán, thì những ghi chép của Thời báo Đại Kỷ Nguyên có thế làm bằng chứng cho người đã rút khỏi đảng cộng sản cùng các tổ chức liên quan.

Lưới trời lồng lộng, thiện ác phân minh. Biển khổ có bờ, sinh tử ở chỉ một niệm. Những ai đã từng bị ma giáo tà ác nhất kia lừa gạt, những ai đã bị con thú kia đánh dấu, hãy lập tức nhân cơ hội quý giá chỉ trong thời gian ngắn này mong cầu tự cứu!

Biên tập Thời báo Đại Kỷ Nguyên
12 tháng Giêng 2005

Ngày đăng: 12-01-2005