Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Gửi người dân Trung Quốc: Ai không thể truy cập Internet có để đăng công bố thoái đảng tại các nơi công cộng thích hợp khác

9/3/05 — Từ MINGHUI.ORG

Ban biên tập Minh Huệ Net MINGHUI.ORG

Ba tháng qua càng ngày càng có nhiều người nhận ra bản chất của đảng cộng sản, và với nhận thức cá nhân cùng với làn sóng thoái đảng —chính thức rút lui khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên quan như đoàn và đội— hiện nay, có rất nhiều người đã đăng các công bố thoái đảng thoái đoàn thoái đội lên Internet. Tại thời điểm giờ đây, con số công bố thoái đảng qua các kênh thông tin liên quan tới Thời báo Đại Kỷ Nguyên DAJIYUAN.COM đã vượt quá 10 nghìn người mỗi ngày, và tổng số các công bố đã vượt quá 200 nghìn cho đến hôm nay. Số lượng những người muốn thoái đảng vẫn đang tăng mạnh.

Trong 1,3 tỷ người dân Trung Quốc, thì hầu hết —chủ yếu là do các nguyên nhân bên ngoài— đã trở thành đội viên và đoàn viên ngay từ khi còn quá trẻ. Vì vậy, số phận của 1,3 tỷ người dân Trung Quốc đã bị ràng buộc vào việc họ có thể rũ bỏ liên kết đó với ĐCSTQ vào giờ phút này hay không. Vì ĐCSTQ phong toả Internet rất ngặt nghèo (lý do chủ yếu), và vì trình độ học vấn của người dân cũng khác biệt nhau nhiều, nên nhiều người hiện nay mặc dầu mong muốn thoái đảng nhưng vẫn tạm thời chưa thể công bố ra được Internet. Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện đang ở Trung Quốc cũng gặp phải khó khăn tương tự.

Những ai không thể truy cấp Internet, do vậy, cảm thấy bức xúc. Họ mong muốn công bố thoái đảng càng sớm càng tốt thông qua các kênh khác. Chúng tôi xin có công báo đặc biệt này: Vào tình huống đặc biệt này, những ai tại Trung Quốc muốn tự bảo vệ tương lai của mình bằng cách lập tức rút lui khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên quan, hãy tìm mọi cách đột phá phong toả Internet để gửi công bố thoái đảng thoái đoàn thoái đội cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên DAJIYUAN.COM. Những ai không thể do gặp khó khăn truy cập Internet vào thời gian hiện tại, có thể làm như sau: Viết bản công bố thoái đảng (hoặc thoái đoàn thoái đội) vào một tờ giấy với hàng tiêu đề bên trên được viết bằng chữ lớn “Công bố rút lui khỏi Đảng cộng sản” (hoặc đoàn hoặc đội) và dán tại một nơi công cộng thích hợp. Như vậy, cũng là bày tỏ rõ nguyện vọng của mình trong khi tìm cách đột phá phong toả Internet.

Đối với các học viên Pháp Luân Công hiện đang ở Trung Quốc, nếu các bạn gặp khó khăn trong việc truy cập Internet, thì là một người dân Trung Quốc, các bạn cũng có thể làm theo cách nói trên. Lý do các học viên Pháp Luân Công thoái đảng thoái đoàn thoái đội là để có thể cứu chúng sinh nhiều hơn nữa, chứ không phải tập trung vào việc bảo vệ cá nhân. Các bạn hãy cân nhắc chủ yếu vào vấn đề giúp cho nhiều người dân nhận thức ra tình hình hiện nay và chú ý hơn nữa đến ảnh hưởng tại xã hội.

Ban biên tập Minh Huệ Net
9-3-2005

Ngày đăng: 9-03-2005