Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Người khai sáng Pháp Luân Công công bố rút khỏi Đoàn

15/2/2005

Ông Lý Hồng Chí, người khai sáng Pháp Luân Công đã uỷ quyền cho một tờ báo hải ngoại là Thời báo Đại Kỷ Nguyên đăng bản tuyên bố rút khỏi Đoàn; toàn văn như sau:

Tái chuyển luân (xoay bánh xe một lần nữa)

Trước đây đi làm trong đơn vị công tác [ở Trung Quốc], thì phải là Đảng viên hoặc Đoàn viên. Vì vậy, thời thanh niên tôi đã gia nhập Đoàn một cách bị động. Tuy rằng từ bấy đến nay không quan tâm, và tôi đã quá tuổi Đoàn hàng chục năm rồi; nhưng cho đăng một công bố rút khỏi Đoàn một cách chính thức là tốt hơn. Tất nhiên, không phải là cho chư Thần đọc, mà là để cho con người đọc.

Đại Pháp: Lý Hồng Chí

Chú thích:

Đoàn: tức là Đoàn thanh niên cộng sản; tại Trung Quốc, thanh niên hầu như ai ai cũng ‘được’ kết nạp Đoàn, cơ cấu xã hội vốn dĩ là như thế: thanh niên không vào Đoàn thì không được đi làm. Sau khi quá tuổi, về căn bản được hiểu là đã hết tuổi Đoàn và được ngầm hiểu là đã ra khỏi Đoàn. Thông thường có thủ tục vào Đoàn, nhưng không có thủ tục ra khỏi Đoàn (hết tuổi hoặc không tham gia sinh hoạt, đóng phí,… là tự hết)

Ngày đăng: 15-02-2005