Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Thông tri: Người Trung Quốc công bố thoái đảng có thể dùng biệt danh hoặc tên khác

17/2/05 — Từ DAJIYUAN.COM

Hiện nay, nhân sỹ tại Trung Quốc công bố thoái đảng đã rất nhiều. Thể theo vấn đề an ninh mà đông đảo quần chúng quan tâm, chúng tôi thông báo rằng: Tại hoàn cảnh đặc thù là quốc gia cộng sản Trung Quốc, những ai công bố thoái đảng có thể dùng bút danh, tên thời trẻ con hoặc tên khác (biệt danh, bí danh, tên viết tắt,…) để công bố thoái đảng, cũng có tác dụng tương tự.

Biên tập Thời báo Đại Kỷ Nguyên
17 tháng Hai 2005

Ngày đăng: 17-02-2005