Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Hơn 200 nghìn người từ bỏ ĐCSTQ và các tổ chức liên quan

10/3/05 — Từ DAJIYUAN.COM

Tính đến ngày 10/3, số người rút khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan (đoàn, đội,…) vượt quá 200.000.
Những số này do thời báo Đại Kỷ Nguyên thống kê (xem trang tiếng Hoa http://tuidang.dajiyuan.com để có con số mới nhất hàng ngày). Số bỏ đảng này tiêu biểu những lời tuyên bố trọng thể của người Trung Hoa muốn thoái đảng.

Con số đang gia tăng luỹ tiến.

Trong tháng 12 con số mới có vài chục. Gần đây trung bình gia tăng 15.000 người mỗi ngày.
Những con số thoái đảng tập thể nhiều chưa từng thấy. Từ bỏ đảng là sự đáp ứng lại loạt 9 bài bình luận về ĐCSTQ, vẫn được gọi với tên tắt là Cửu Bình.

“Sau khi đọc Cửu Bình, tôi cảm thấy như giật mình tỉnh mộng, và thấy như có liên hệ khăng khít với những lời bình luận. Tôi đã thấu hiểu những điều trong chín bài bình luận nhiều lăm. Tôi mong rằng lời tuyên bố bỏ đảng này làm cho người cha quá cố của tôi được mãn nguyện. Và tôi xin hết lòng tri ân thời báo Đại Kỷ Nguyên đã cho tôi cơ hội nói lên tiếng nói thâm sâu tận đáy lòng của mình.”
—Wang Wende (cha quá cố của tôi) tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Lời tuyên bố thoái đảng mới đăng ngày hôm qua là tiêu biểu ý kiến chung của đảng viên tại Trung Quốc ngày nay: “Ngày nay bất kể đi chỗ nào, người ta cũng nghe lời oán thán ĐCSTQ. Huê lợi mùa gặt hái đã phải bán cho những viên chức chính quyền, mà vẫn chưa thấy họ trả xu nào. Ngay cả làm đơn kiện cũng chẳng đi đến đâu. Trong quốc gia chủ nghĩa xã hội này, những nhân viên chính quyền ĐCSTQ bao che cho nhau và người thường chẳng có quyền gì hết… Tôi xin từ thoái đoàn —từ bỏ Đoàn thanh niên cộng sản— và tuyên bố các lời tuyên thệ của tôi với đảng/đoàn không còn có giá trị.” — Ding Cuifen, Sơn Đông, Trung Quốc.

Ngày đăng: 10-03-2005