Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Làn sóng tam thoái

Các tuyên bố thoái đảng, đoàn, đội và các tổ chức liên đới của nó.

05-05-2005:  Năm tuyên bố thoái xuất của 20 người thuộc đủ các nghề nghiệp
01-05-2005:  Ba tuyên bố thoái xuất cộng sản
21-04-2005:  Đoạn tuyệt đảng cộng sản
17-04-2005:  Sĩ Quan Cảnh Sát Từ Đoạn tất cả liên hệ Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ)
07-04-2005:  Con gái tuyên thoái đảng cộng sản nhân danh người cha đã khuất
25-03-2005:  Hai công bố chính thức từ bỏ ĐCSTQ
25-03-2005:  Phó cảnh sát trưởng Tân Cương, Trung Quốc công bố thoái đảng
24-03-2005:  Công bố thoái đảng của người dân thuộc Liên-Xô cũ
22-03-2005:  Công bố chính thức từ bỏ Đảng cộng sản Úc
19-03-2005:  Triệu Tử Dương thoái đảng?
15-02-2005:  Người khai sáng Pháp Luân Công công bố rút khỏi Đoàn