Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

66 Người Thoái xuất các Tổ chức Cộng sản

Tất cả 66 người chúng tôi đã đọc cẩn thận Chín bình luận về Đảng Cộng sản, và nhìn nhận một cách nghiêm túc về bản tính ma quỷ của tà Đảng Trung Cộng. Nó đã quá hủ bại, thật lố bịch, thật phản bội và quá hung tàn! Chúng tôi nghĩ rằng Cửu bình thực sự là một tác phẩm xuất sắc, thật chính xác và sâu sắc! Nó bóc trần ngay lập tức cho chúng tôi bản chất tội phạm của Trung Cộng.

Chúng tôi nghĩ rằng đã rất khẩn cấp để thoát khỏi các tổ chức ma quỷ của tà Đảng Trung Cộng, chân chính xóa đi dấu ấn ác thú, và làm người với lương tâm trong sạch. Tại đây, chúng tôi trịnh trọng tuyên bố: chính thức rút khỏi mọi tổ chức ma quỷ liên quan đến tà Đảng, bao gồm Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Đội Thiếu niên Tiền phong, và Đội Hồng Tiểu binh. Chúng tôi sẽ không bao giờ một lần nữa chấp nhận sự điều khiển và ảnh hưởng của Trung Cộng. Chúng tôi đoạn tuyệt mọi mối quan hệ với các tổi chức liên đới của tà Đảng Trung Cộng. Đồng thời, chúng tôi hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ thoái xuất khỏi Trung Cộng tà Đảng, thoái xuất Trung Cộng tà giáo cho đến khi nó sụp đổ.

Lý Thanh, Trương Anh, Hà Tĩnh, và 63 người khác (Tên được liệt kê ở bản Hán Văn trên Website tiếng Hán)
Đại Lục
Ngày 01/01/2006.

Ngày đăng: 25-02-2006