Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Không bao giờ bị ĐCSTQ gạt nữa

Cửu Bình —Chín bài bình luận về đảng cộng sản— làm tôi giật mình hoảng hốt, nhờ đó tôi thoát khỏi sự u mê lú lẫn mù quáng và cho tôi thấy rõ bản chất tà ác và tính chất ác ôn của bè lũ băng đảng. Làm sao mà tôi sống chung lẫn với bọn tà ác ấy mà không nhận thức được bản chất quỷ quái của nó! Yêu quỷ ưa giết hại người, gây đổ máu và khủng bố. Dân Trung Quốc đã chịu khổ biết bao nhiêu! Xin tạ ơn Chúa đã cho giáng hạ thanh gươm báu Cửu Bình từ trời xuống. Tất cả sự thống khổ sẽ phải chấm dứt và tương lai sáng lạn sẽ hiễn hiện trước mặt.

Tôi xin tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới: Đoàn Thanh Niên Cộng Sản, Đội Thiếu Niên Tiền Phong. Tôi xóa bỏ dấu ấn của ác thú, hoàn toàn dứt đoạn với cái đảng tà ác ấy và loại trừ tất cả yếu tố ác tà. Tôi tuyên bố mọi lời tuyên thệ của tôi trong quá khứ là không cón hiệu lực. Kể từ giờ này, tôi không còn bị lừa gạt và đầu độc nữa, mà chỉ một mực tiến bước lên con đường sáng lạn xuất hiện trước mặt tôi

Ren Yongxin
Trung Quốc

Ngày đăng: 17-05-2005