Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Tuyên bố thoái đảng của ba đảng viên ĐCSTQ

Ba chúng tôi đều đã ngoài 50 tuổi. Chúng tôi cùng sống trong một làng và gia nhập ĐCSTQ (Đảng cộng sản Trung Quốc) khoảng cùng một thời gian. Ba mươi năm trôi qua và chúng tôi vẫn mang bên mình gánh nặng thẻ đảng. Hồi còn trẻ thì chúng tôi không thấy đó là gánh nặng. Bây giờ đã già nua tuổi tác rồi mà vẫn phải đóng đảng phí bằng tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi. Cũng ba mươi năm ấy, chúng tôi chứng kiến sự tham nhũng của các viên chức ĐCSTQ và các cuộc vận động chính trị thãm hại đàn áp người dân. Lấy Pháp Luân Công làm ví dụ. Tuy chúng tôi không tập luyện Pháp Luân Công, chúng tôi biết cán bộ ĐCSTQ bức hại học viên PLC một cách tàn nhẫn ở tại làng chúng tôi mặc dù họ rõ ràng là người tốt. Chúng tôi tự hỏi không biết chừng nào là ngày tàn của cái đảng mà không biết phân biệt thiện thiện ác chính tà ấy. Chúng tôi càng ngày càng thấy rõ thêm sự ác tà của ĐCSTQ. Chúng tôi đồng quyết tâm thoái bỏ tất cả tổ chức liên hệ ĐCSTQ và chúng tôi vĩnh viễn không dính dấp với chúng.

Feng Dawa, Wu Erwa, và Wu Xuekun
Trung Quốc, 11/5/2005

Ngày đăng: 17-05-2005