Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Những câu chuyện thật về ĐCSTQ lố bịch

09/06/05 — Từ DAJIYUAN.COM

Tôi là một công dân Trung Quốc. Khi còn là một đứa trẻ, tôi thường nghe cha mẹ tôi nói về quá khứ. Họ nói về các cuộc vận động để đàn áp và loại bỏ những người phản cách mạng, trong đó vô số người dân đã bị giết; về Đại Nhảy Vọt khi mà sản lượng thóc lúa được tuyên bố là đã đạt tới hàng chục ngàn pao (0,454 kg) trên một mẫu (0,06576 héc ta) nhưng nhiều triệu người chết đói và những người nói rằng họ đói thì bị gán nhãn là cánh hữu; và về những cái “lò luyện thép sân sau” đã biến sắt tốt thành rác rưởi. Họ kể những câu chuyện về Cách Mạng Văn Hóa – những người công nhân nhà máy và nông dân đã dừng sản xuất và học sinh ngừng đến lớp để chỉ trích các thày cô giáo của họ thế nào; mọi thứ phải được báo cáo với chính phủ, một người thậm chí không thể mua các thứ từ cửa hàng nếu không trích dẫn một câu của chủ tịch Mao….

Tất cả những thứ được nghe đó đều gây bực mình và lố bịch với tôi. Tôi không thể tin rằng nó là sự thật. Khi tôi lớn lên, cá nhân tôi đã thấy sự thối nát và suy đồi của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Sau khi đọc Chín Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản, tôi có thể thấy rõ bản tính tội lỗi của ĐCSTQ. Tôi đã quyết định hoàn toàn cắt rời những thứ trói buộc tôi với cái đảng tội lỗi này, và rút khỏi Đội Thiếu Niên mà tôi đã gia nhập khi còn bé. Tất nhiên tôi sẽ không gia nhập Đảng Cộng Sản hay Đoàn Thanh Niên Cộng Sản.

Liang Xiaoyan
Ngày 4 tháng 5 năm 2005

Ngày đăng: 9-06-2005