Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Biết được sự thật và thoái xuất khỏi Trung Cộng

Cám ơn trang web Dongtai, tôi đã xuyên qua sự ngăn chặn truy cập Internet của Trung Cộng và học được về thế giới thật. Sau khi đọc “Chín bài bình luận về Đảng Cộng Sản Trung Quốc”, lần đầu tiên tôi đã nhận ra rằng Trung Cộng là một tà giáo đã giết hại hơn 80 triệu người dân Trung Quốc. Gần đây tổng bí thư Trung Cộng Zhu Chenghu đã tuyên bố rằng chúng đã sẵn sàng hy sinh hơn 1 triệu người dân Trung Quốc đang sinh sống ở phía đông thành phố Xi’an để phục vụ duy trì quyền lực của Trung Cộng. Điều này thay phải làm một điều gì đó với lòng yêu nước, nó đã chứng tỏ rằng Trung Cộng thậm chí còn tồi tệ hơn cả Phát Xít. Kiểu tuyên bố này có thể phơi bày bản chất tà ác của Trung Cộng và giúp thức tỉnh nhiều người dân hơn nữa. Trung Cộng không phải là Đảng vô sản, mà đang bóc lột và lợi dụng các tầng lớp người dân Trung Quốc.

Rất nhiều nhà tiên tri ở Trung Quốc và trên thế giới đã tiên đoán rằng Thần Phật sẽ tiêu diệt Đảng cộng sản tà ác này. Vì sự an toàn của mỗi chúng ta và vì lợi ích cho thế hệ tương lai của chúng ta, tôi hy vọng tất cả những người dân Trung Quốc sẽ thức tỉnh nhanh chóng để nhận ra bản chất xấu xa của Trung cộng và thoái xuất khỏi Trung cộng cùng những tổ chức khác của nó. Chúng ta không được thêm bất cứ năng lượng nào vào bóng ma tội ác này.Bằng cách này tôi chính thức tuyên bố rằng tôi thoái xuất khỏi Đoàn và Đội , và huỷ bỏ tất cả những lời tuyên thệ với tổ chức. Tôi muốn hoàn toàn xoá bỏ dấu ấn của con thú trên mình.

Thành phố Juexing Suzhou của tỉnh Jiangsu

Ngày đăng: 10-10-2005