Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Chấm dứt bị Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa đảo

Tôi là một giám đốc trung gian của một công ty tư nhân. Sau khi đọc “Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản”, tôi được thức tỉnh. Thực tại xã hội làm tôi hiểu ra bản chất ma quỷ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó đã trở nên đồi bại và gây ra nhiều thảm họa cho nhân loại. Tôi đã bị Đảng ma quỷ lừa đảo suốt hơn mười năm, nhưng bây giờ cuối cùng tôi đã thức tỉnh.

Tôi công bố rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Phổ Chiếu
Trung Quốc
Ngày 20, tháng 1, năm 2006

Ngày đăng: 31-01-2006