Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Công khai rút khỏi Đoàn Thanh Niên Cộng sản

Tôi đã từng là lãnh đạo trong một tổ chức của Đoàn Thanh Niên Cộng sản . Tôi đã sớm nhận ra rằng cái tổ chức mà tôi đã phấn đấu vất vả cho nó là một lũ kẻ cướp. Cơ địa của nó là giáo dục đồng bào giết hại lẫn nhau, và là một kho súng đạn được lợi dụng bởi một băng đảng xã hội đen. Mặc dù tôi đã loại bỏ hồ sơ Đoàn viên ra khỏi hồ sơ cá nhân của tôi và vứt nó đi một cách căm phẫn, nhưng dù sao thì tôi đã làm nó một cách âm thầm, và bây giờ tôi muốn làm nó một cách công khai và dũng cảm.

Quan Vân
Netherlands
Ngày 30/01/2006

Ngày đăng: 14-02-2006