Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Hòa vào Ngọn thủy triều không thể cản của Làn sóng Rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc

Nhiều người quanh tôi nói về rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (Trung Cộng) và các tổ chức Cộng sản khác; nó cho tôi cảm nhận thấy một trào lưu lịch sử không thể đảo ngược. Để không bị đào thải, để có trách nhiệm với bản thân, tôi long trọng chính thức tuyên bố: Tôi rút khỏi Trung Cộng tà quỷ, rút khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Rút khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong (Thoái đội): Cao Dương, Tiểu Mai, Tiểu phong, Tiểu Tuyết, Tiểu Binh, Tiểu Mông, Hiểu Phong, và Tiểu Liên.

Rút khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản (Thoái Đoàn): Hồng Vân

Rút khỏi Đảng Cộng sản (Thoái Đảng): Cao Tiến, Lữ Cảnh Cáp Hợp, Trương Hải, Dư Tường Bảo Cao Dương.

Trung Quốc
Ngày 27/06/2006, lúc 16:49

Ngày đăng: 8-07-2006