Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Không còn tin tưởng nơi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Tôi long trọng tuyên bố hôm nay tôi đoạn từ Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi gia nhập ĐCSTQ năm 1993 và đã chứng kiến ĐCSTQ thay đổi Trung Quốc thành một nước đầy dẫy cả lũ công chức biển thủ tham nhũng như thế nào, và ĐCSTQ đàn áp học viên Pháp Luân Công như thế nào. Hệ thống giáo dục cũng tham nhũng. Có lần tôi thấy ông phụ tá giám đốc sở làm của tôi trao cho một giáo viên một bao niêm phong 10,000 đồng nhân dân tệ (US$1200) để con mình được học trường tốt hơn. Một giờ sau, đứa con được nhận ngay.

Tôi thuyên chuyển đi Úc mấy tháng trước đây, và qua báo Đại Kỷ Nguyên cũng như qua các cơ quan truyền thông khác, tôi nhận thức được sự thật về cuộc Thảm Sát Quảng Trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989 và Pháp Luân Công (PLC). Tôi thấy phấn khởi với những bài diễn thuyết của GS Yuan Hongbin và với sự thoái bỏ ĐCSTQ của Trần Dụng Lâm. Họ là những vị anh hùng của Trung Quốc. Để có một tương lai sáng lạn và tự do, tôi quyết định thoái bỏ ĐCSTQ và không còn bị cái đảng ma ấy kiểm soát nữa.

Wang Danshan
Melbourne, Úc Châu

Ngày đăng: 19-08-2005