Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Rút khỏi Trung Cộng một cách Minh Bạch

Tôi được kết nạp Đảng Cộng sản Trung Quốc (Trung Cộng) khi tôi còn là một sinh viên trẻ và chưa có kinh nghiệm tại trường hướng nghiệp. Một thư ký Đảng bộ đã cổ động tôi vào Đảng, và thực hiện nó thông qua một mối quan hệ thân tình của tôi rằng trở thành một Đảng viên là điều then chốt để đảm bảo cho một tương lai tốt đẹp. Không cần tuyên thệ, và bằng một lá đơn viết sẵn, tôi trở thành một Đảng viên. Tôi nghĩ rằng mình đã đi một con đường tắt và mình thật may mắn. Từ đó trở đi, căn phòng nhỏ của tôi thường nhận được những thông điệp nhỏ của những khẩu hiệu của Đảng, và tôi thường được gọi đi tham dự những lớp học bồi dưỡng Đảng nhàm chán.

Sau khi đọc Chín Bình Luận về Đảng Cộng sản, tôi có được cơ hội để khảo sát lại sự thật về Trung Cộng. Tôi thấy phẫn nộ khi nghĩ về cách mà Trung Cộng đã lợi dụng sự ngây thơ và ước muốn một cuộc sống tốt đẹp của tôi. Bây giờ tôi nhận ra rằng, thời gian mà tôi gia nhập Đảng cũng là lúc mà người dân bắt đầu rút khỏi Trung Cộng. Để che dấu sự thật, Trung Cộng phát động cái chiến dịch gọi là “Bảo Tiến (Duy trì những Điều Tiên tiến) ” để lừa lọc những người như tôi. Nhiều người đã bị lừa khi tham gia vào Đảng. Trung Cộng thật sự là vô sỉ tột bậc.

May mắn thay, tôi có được cơ hội, mà chưa bao giờ tôi nhận được trước đó, để biết được sự thật. Tôi sẽ không phục tùng Trung Cộng như một vật hy sinh. Tôi tin là ngày tàn của Đảng đang đến gần. Ngày mà Đảng trút hơi thở cuối cùng sẽ là ngày của nhân dân Trung Quốc bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi long trọng tuyên bố rằng tôi rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền Phong, cũng như hoàn toàn cắt đứt quan hệ với tà giáo ma quỷ lớn nhất thế giới này.

Hoàng Gia Câu
Trung Quốc Đại Lục
Ngày 31, tháng 10, 2006

Ngày đăng: 12-12-2006