Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Tôi đã muốn thoát khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc ma quỷ từ lâu

Tôi là một luật sư. Gần đây, tôi được nghe nói về làn sóng thoái Đảng trên một chuyến đi đến Thành phố Thành Đô, Tỉnh Tứ Xuyên. Thật ra, từ lâu tôi đã nhận ra bản chất của Đảng ma quỷ, nhưng tôi không biết cách nào để thoát khỏi nó. Hôm nay, một người bạn học cũ ở hải ngoại đã thông tin cho tôi về một giải pháp từ bỏ nó. Không cần do dự, tôi từ bỏ Đảng ma quỷ, cái Đảng mà tôi đã gia nhập vào năm cuối tại trường Đại học. Mặc dù tôi không đóng Đảng phí, cũng không hề tham dự cái gọi là ” Sinh hoạt Đảng” trong nhiều năm, tôi vẫn mong muốn đăng tên chính thức.

Lan Huynh
Tứ Xuyên, Trung Quốc
Ngày 3, tháng 1, năm 2006

Ngày đăng: 17-01-2006