Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Tin tức

Tin tức

23-03-2005:  Toàn cầu thoái đảng vượt quá 440.000 người
21-03-2005:  Cuộc biểu dương tại Washington D.C. chào mừng 350.000 người thoái xuất ĐCSTQ
16-03-2005:  TV tại Trung Quốc loan tin về làn sóng thoái đảng, số người rút lui khỏi đảng và các tổ chức liên đới đã quá con số 300.000
14-03-2005:  46 đảng viên kỳ cựu của ĐCSTQ trong ngành Nguyên tử Quân sự công bố thoái đảng
12-03-2005:  Đảng Cộng Sản Trung Quốc lập thệ tập thể để tỏ lòng Trung Thành, Các viên chúc cao cấp bắt buộc phải tham dự
10-03-2005:  Hơn 200 nghìn người từ bỏ ĐCSTQ và các tổ chức liên quan
08-03-2005:  Số người thoái đảng tăng vọt khi người dân nhận rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ
27-02-2005:  Người sáng lập Pháp Luân Công nói về “cửu bình” và vấn đề thoái đảng