Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Đảng Cộng Sản Trung Quốc lập thệ tập thể để tỏ lòng Trung Thành, Các viên chúc cao cấp bắt buộc phải tham dự

12/3/05 — Từ DAJIYUAN.COM

“Chín Bài Bình Luận về Đảng Cộng Sản Trung Quốc” —Cửu Bình— có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với Trung Hoa Lục Địa. Người Trung Hoa bắt đầu hiểu rõ bản chất thật sự của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, và cũng do đó mà có nhiều đảng viên ĐCSTQ đã từ bỏ đảng.

Cửu bình là đề tài thảo luận phổ biến tại Trung Quốc và nhiều người ở Hoa Lục đã yêu cầu các đài phát thanh hải ngoại thiết lập các chuơng trình phát thanh những bái bình luận. Đài Á Châu Tự Do nhận được nhiều lời yêu cầu như thế của nhièu thính gỉả từ Trung Quốc.

ĐCSTQ đang giẫy dụa tìm con đường sống, trước phản ứng đối với Cửu Bình. Ngày 14/2, những viên chúc nhà nước cao cấp bị bắt buộc tham dự phiên họp để tuyên thệ tỏ lòng trung thành với đảng. Dự họp gồm những thành viên thường trực Bộ Chính Trị, các viên chức của Bộ Chính Trị, Đại Biểu Quân Sự, và các nhân vật cao cấp của ĐCSTQ tại Bắc Kinh. Việc cưỡng bắt tham dự đại hội gây sự ngạc nhiên cho nhiều đảng viên ĐCSTQ bởi vì tham dự họp để tỏ sự trung thành với đảng có vẻ bất thường đối với thành viên cao cấp của đảng. Điều này đã nêu lên những câu hỏi cho rằng có chuyện gì xảy ra trong ĐCSTQ. Các tổ chức quân sự và nhân vật chính quyền cao cấp đã được mởi tham vấn lượng định ảnh hưởng của tài liệu Cửu Bình, cũng như về hậu qủa cuả việc thoái đảng.

Phiên họp ngày 14/2 xảy ra tại phòng Nghi Lễ Huairen, tại Trung Nam Hải, là bản doanh của ĐCSTQ. Cuộc họp có tiêu đề “Làm thề nào để duy trì sự tiến bộ của thành viên ĐCSTQ trong giai đoạn mới”, thường được gọi tắt là “bảo tiến”. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã báo cáo phiên họp là “hoạt động quan trọng” đối với các thành viên thường trực Bộ Chính Tri. Theo Tân Hoa Xã, mọi việc xếp đặt do Hồ Cẩm Đào, tổng bí thư ĐCSTQ. Hồ đã tuyên bố rằng mục đích phiên họp là nhằm củng cố vị thế cai trị của đảng và để kiện toàn guồng máy chỉ huy của đảng.

Phiên họp do Tăng Khánh Hồng, Thành Viên Thường Trực làm chủ tọa, cùng với sự tham dự của toàn thể uỷ viên thường trực: Ngô Bang Quốc, Ôn Gia Bảo, Jia Qinglin, Huang Ju, Wu Guanzheng, Li Changchun, La Cán.

Ngày đăng: 12-03-2005