Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Tin ảnh: Hồng Kông hưởng ứng Đại diễu hành 326

26/3/05 — Từ DAJIYUAN.COM

Hôm nay, cùng với Đại diễu hành 326 tại Đài Loan (326 nghĩa là 26 tháng 3, 2005) phản đối “luật chống ly khai” của Trung Quốc Đại Lục, người dân Hồng Kông hưởng ứng bằng một cuộc diễu hành. Những biểu ngữ với hàng chữ mang tinh thần Cửu Bình và làn sóng thoái đảng: “Trời diệt Trung Cộng (ĐCSTQ)”, “Đón mừng 500 nghìn người thoái đảng”, “Từ bỏ Trung Cộng. Cứu Trung Hoa”, “Trung Cộng không đại diện cho Trung Quốc. Trung Cộng đại diện cho thế lực phản Trung Quốc”,…


Ngày đăng: 26-03-2005