Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Cuộc biểu dương tại Washington D.C. chào mừng 350.000 người thoái xuất ĐCSTQ

Ji Jinling 21/3/05 — Từ DAJIYUAN.COM

WASHINGTON, D.C. — Làn sóng thoái xuất ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) là do Thời báo Đại Kỷ Nguyên DAJIYUAN.COM công bố Cửu Bình rồi khởi phát. Theo website Thoái Đảng (tuidang.dajiyuan.com), đã có 353.175 người đăng ký thoái đảng kể từ 3-12-2004 đến nay. Giờ đây, trung bình mỗi phút có thêm 12 người đăng ký công bố thoái đảng.

Để chào mừng con số 350.000, Hoa kiều và các học viên Pháp Luân Công cũng như một số tổ chức liên quan đã mở một cuộc biểu dương trước Capitol Hill tại Washinton D.C. vào ngày 19-3. Họ mong rằng hoạt động ấy sẽ vạch trần bản chất của ma giáo ĐCSTQ và khích lệ nhiều người hơn nữa thoái đảng.

Ngày đăng: 21-03-2005