Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Một Phụ nữ Cắt đứt Tất cả Liên Hệ với Trung Cộng

Ngày hôm nay, trong một cuộc điện thoại từ hải ngoại, bạn tôi đã nói cho tôi rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc ma quỷ đã cướp nội tạng từ nhiều học viên Pháp Luân Công đang sống trong các trại lao động. Sau khi sự thật ma quỷ được vạch trần, Trung Cộng đã cố gắng che đậy tội ác của nó bằng cách giết hại nhiều người hơn nữa và thu hoạch nội tạng.

Thật là khủng khiếp. Tôi không muốn liên quan với cái Đảng ma quỷ đó nữa. Mọi người đều biết rằng Trung Cộng sẽ sụp đổ, chỉ là vấn đề thời gian. Khi điều đó đến, tôi không muốn liên quan. Vì thế tôi công bố rút khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Từ bây giờ trở đi, tôi cắt đứt mọi mối quan hệ với Trung Cộng.

Một phụ nữ từ Chao Hu
Tỉnh An Hui

Ngày 5, tháng 5-2006.

Ngày đăng: 26-05-2006