Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Sinh Viên rút khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong

Chúng tôi là những sinh viên đại học. Bị sốc khi đọc ‘9 Bình luận về Đảng Cộng Sản’, chúng tôi được hiểu rõ hơn về bản tính tội phạm của Trung Cộng. Nhân dân Trung Quốc đáng thương đã trải qua những bất hạnh và tai ương trong vòng 100 năm gần đây. Giữa những tai ương này, những cái thảm họa nhất đã đến trong thời cai trị của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Văn hóa Đảng đơn phương, độc tài, độc nhất và các phương tiện truyền thông ở khắp mọi nơi đã tràn ngập chúng ta khiến chúng ta không thể thấy được nguyên nhân của những bất hạnh và tai họa đó. “Cửu Bình” cho phép chúng ta nhìn xuyên qua sương mù và hiểu rằng Trung Cộng là cội nguồn của các tai ương và bất hạnh của dân tộc Trung Quốc. Nhân dân Trung Quốc chỉ có thể có hy vọng khi không còn Đảng Cộng Sản Trung Quốc..

Ngày hôm nay chúng tôi công bố rằng cắt đứt mọi quan hệ với Đảng ma quỷ và rút khỏi tất cả các tổ chức liên đới của Trung Cộng, bao gồm Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong. Bằng cách này, chúng tôi đang chọn lựa ánh sáng tương lai cho bản thân và cho đất nước mình.

Tại Trung Quốc
Ngày 4, tháng 5-2006
Zhao Xueqing, Meng Zhen, Lu Peng, Liang Kai, Song Guanglei, Liu Zhao, Yu Youguo

Ngày đăng: 26-05-2006