Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Tôi đã bị khai trừ khỏi đảng, giờ đây chính tôi đoạn từ đảng

[Thời báo Đại Kỷ Nguyên 19/09/2005] Tôi đã bị khai trừ khỏi đảng, giờ đây chính tôi đoạn từ đảng

Tôi gia nhập Đảng Cộng Sản trưóc khi đảng nắm quyền chính trị ở Trung Quốc. Tôi đã giữ chức Bí Thư Đảng ở Công xưởng của tôi. Vì hoàn cảnh gia đình của tôi, tôi bị khai trừ vì đóng đảng phí chậm trễ 10 ngày. Điều này chứng tỏ rõ ràng tính chất tà ác và phi lý của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Nay tôi long trọng tuyên bố từ bỏ ĐCSTQ và những tổ chức liên hệ của nó, chùi sạch cái dấu con thú vật, và trở nên một con người mới.

Wan Fu, Trung Quốc ngày 15 tháng 9, 2005

Ngày đăng: 22-09-2005