Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Trung Cộng là Kẻ thù của Công lý và Lương thiện

Tôi công bố rằng tôi rút khỏi các tổ chức liên quan đến Đảng Cộng Sản Trung Quốc (Trung Cộng); tôi cũng làm điều này đại diện cho con trai của tôi-tôi sẽ báo tin cho nó về điều này sau.

Tôi là một phó cục trưởng tại một Thành phố ở Trung Quốc, và tôi biết rõ ràng những tội ác của Trung Cộng ma quỷ. Nó không làm một điều gì tốt, mà là kẻ thù của công lý và lương thiện. Tôi biết Pháp Luân Công là tốt và cuộc khủng bố của Trung Cộng đối với Pháp Luân Công là vô lý. Tôi tin tưởng Thần linh, Phật, và ý Trời. Tôi rất vui rằng Trời sẽ diệt trừ Trung Cộng, và tôi hy vọng rằng điều này sẽ xẩy ra sớm. Tôi sẽ nói điều này với họ hàng và bạn bè của tôi và thuyết phục họ rút khỏi Trung Cộng ma quỷ.

Liêm Phó và Lâm Phó
Quý Châu, Trung Quốc
Ngày 29-5-2006

Ngày đăng: 18-06-2006