Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Doanh nhân thoái xuất Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Tôi là một thương gia trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Kinh nghiệm công tác làm tôi cảm thấy xấu hổ thực sự khi sống trên một đất nước bị Đảng Cộng Sản cai trị. Khi một người Trung Quốc muốn đi ra ra hải ngoại, người ấy phải đợi một tháng hoặc hai tháng ,thậm chí lâu hơn, trước khi được cấp hộ chiếu. Trái lại công dân của những nước nhỏ hơn ở Nam Á có thể được cấp thủ tục xuất cảnh trong cùng ngày đăng ký. Nguyên nhân là những quốc gia đó không bị Đảng Cộng Sản cai trị. Đảng Cộng Sản Trung Quốc mị dân và làm cho họ tin rằng nó đang bảo vệ Trung Quốc. Sự thật, Trung Cộng đang hủy diệt dân tộc Trung Quốc. Tôi chính thức tuyên bố rằng tôi rút khỏi mọi tổ chức của Trung Cộng. Chỉ khi Trung Cộng bị loại trừ mới có thể xuất hiện một Trung Quốc mới!

Trương Vũ
Thẩm Quyến, Trung Quốc
Ngày 4, tháng 1, Năm 2006

Ngày đăng: 17-01-2006