Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Nông dân từ bỏ các tổ chức Cộng sản

Chúng tôi đều là những nông dân. Thế hệ này sang thế hệ khác, những người nông dân chúng tôi đã làm việc quần quật trên những thửa ruộng dưới trời nắng chang chang, thế nhưng sau một năm lao động nặng nhọc chúng tôi chỉ đổi được những bữa cơm đạm bạc. Những năm gần đây, giá cả của phân bón, hạt giống, và thuốc hóa học tăng lên quá cao, và sau khi chi trả cho những chi phí này, chúng tôi hầu như chẳng thu nhập được đồng nào từ làm ruộng. Chi phí học đường của con cái cũng tăng cao đột ngột và vượt quá khả năng của chúng tôi. Tiết kiệm hết sức, chúng tôi chỉ kiếm được 3.000 đến 4.000 nhân dân tệ mỗi năm, không đủ cho thậm chí một nửa chi phí học đường của con cái.

Ngược lại, chúng tôi thấy tầng lớp lãnh đạo thì ăn chơi trụy lạc và bóc lột nhân dân. Điều này vô cùng bất công, sự chênh lệch quá lớn. Sau khi đọc “Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản”, chúng tôi hiểu ra, rằng Đảng Cộng sản là tên thủ phạm và nạn tham nhũng hối lộ của Đảng đã tạo ra sự bất công ấy. Đảng Cộng sản không hề quan tâm đến nhân dân, và nó đã giết 80 triệu người dân Trung Quốc.

Chúng tôi chính thức tuyên bố từ bỏ mọi tổ chức của Đảng ma quỷ này.

Hoa Tranh, Bảo Giai
Trung Quốc
Ngày 2, tháng 1, năm 2006.

Ngày đăng: 17-01-2006