Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Làm sao để tôi biết chân tướng và lý do tôi thoái Đảng

Từ khi công bố ‘9 Bình Luận về Đảng Cộng Sản‘ trong năm 2004, đã gần 45 triệu người công bố thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới. Họ là những Đảng Viên của Trung Cộng hoặc các tổ chức liên đới đã viết công bố của mình để rời khỏi tổ chức; Các cựu thành viên sử dụng bản tuyên bố này để công khai tới tất cả các hiệp hội và các tổ chức của họ. Tất cả đều hoàn toàn từ bỏ Trung Cộng. Sau đây là một bản tuyên bố như vậy.

Tên tôi là David Duan. Tôi tự đặt cho mình tên này sau khi tôi đến New Zealand. Hôm nay, tôi muốn tuyên bố với thế giới rằng tôi rút lui khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CCP), tôi thật vui mừng về điều này cũng tương tự như lúc tôi đã thề nguyền khi gia nhập nó (CCP) nhiều năm trước đây.

Tôi làm việc cho tờ Nhật Báo Thiên Tân với vai trò là kỹ thuật viên trước khi tôi tham gia quân đội năm 1978 và đã giao nhiêm vụ thực hiện lệnh 87254 của quân đội khu vực Lanzhou. Năm 1981 tôi đã kết nạp Đảng Cộng Sản Trung Quốc và quay lại Nhật Báo Thiên Tân năm 1982, sau khi tôi nghỉ hưu từ nghĩa vụ quân sự. Từ khi tôi là Đảng Viên, Lãnh đạo Nhật Báo Thiên Tân đối xử với tốt với tôi và cho tôi tham gia khóa đào tạo về chuyên môn. Có những lúc tôi thực sự biết ơn về điều đó.

Nhưng khi tôi thâm niên hơn và nhận thức về thế giới tốt hơn, tôi dần dần nhận thức được rằng Trung Cộng không phải “đầy tớ của dân” như là trong Điều Lệ Đảng. Thay vào đó, Trung Cộng chỉ là một nhóm người ích kỷ không bao giờ làm những gì nó hứa. Tờ báo của chúng tôi là một ví dụ, không bao giờ được đăng về sự đau khổ của người dân, thay vì đăng những lời tâng bốc về Trung Cộng và giúp đỡ chúng tôi trong việc “đánh bóng hình ảnh” của nó. Thực sự đây là điểm xuất phát để tôi rời khỏi Trung Cộng.

Vào tháng 4 năm 1999, cảnh sát Thiên Tân đã đánh đập và bỏ tù nhiều học viên Pháp Luân Công, vì sự kiện nhiều học viên đến thỉnh cầu tại văn phòng chính phủ ở Bắc Kinh. Nhưng Trung Cộng đã dàn dựng và nói với thế giới rằng đó họ bao vây chính phủ.

Dù sao tôi không phải là học viên Pháp Luân Công, nhưng nhiều người bạn và thân nhân của tôi là học viên. Tôi biết rằng Pháp Luân Công là một niềm tin để dạy mọi người trở thành người tốt và có sức khỏe, và để sống theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”. Tôi tin rằng giáo lý đó có thể làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Tôi đã nói với đồng nghiệp tôi suy nghĩ của mình và nói rằng việc đàn áp Pháp Luân Công là việc sai trái. Những gì tôi đã nói đã được báo cáo lên lãnh đạo của tờ báo. Họ đã nói chuyện với tôi và cảnh báo tôi rằng là một Đảng Viên của Trung Cộng tôi phải “Tuân thủ” theo cảnh sát Trung Cộng. Tôi không dối trá, vì vậy tôi trân trọng nói với lãnh đạo rằng tôi thực sự cảm thông với Pháp Luân Công. Kết quả là tôi bị chuyển xuống vị trí thấp hơn và không bao giờ hi vọng trở lại.

Vào năm 2005 tôi đến New Zealand, tại đây tôi đã có cơ hội để biết nhiều hơn về Pháp Luân Công. Tôi cũng có cơ hội để đọc “9 Bình Luận về Đảng Cộng Sản” là cuốn sách mà phô bày lịch sử tà ác của Trung Cộng từ lúc nó thành lập. Khi tôi biết được bản chất tà ác của Trung Cộng, tôi thực sự hổ thẹn cho bản thân mình vì đã là thành viên của nó.
Vì vậy, tôi quyết định thoái xuất khỏi Trung Cộng. Tôi đã xác định rửa sạch tố chất tà ác mà Trung Cộng đã gắn lên tôi, và sẽ trở thành một con người mới tốt hơn.

David Duan,
Từ New Zealand

Ngày đăng: 13-01-2009