Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Đại Kỷ Nguyên: Liên hiệp quốc Chỉ trích Chế độ Cộng sản trong phần Nghiên cứu về Tra tấn

Charlotte Cuthbertson
Phóng viên Đại Kỷ Nguyên: 22-11-2008

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2008.11.22.ET50a.jpg

Trụ sở Liên hiệp quốc tại Geneva.
(Jan Jekielek/The Epoch Times)

Với sự hoàn toàn “bất ngờ”, Liên hiệp quốc (LHQ) đã thẳng thắn chỉ trích chế độ Trung quốc chịu trách nhiệm cho nhiều trường hợp vi phạm nhân quyền trầm trọng.

Trong số những lời đề nghị rất cứng rắn, Ủy ban Chống Tra tấn của LHQ nói với chế độ phải dàn xếp cho một cuộc điều tra vào vụ mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công và phải truy tố những tên có trách nhiệm.

Ủy ban này đã nghiên cứu sự tuân theo Công pháp quốc tế chống Tra tấn, mà Trung quốc đã ký kết vào năm 1988, và phát biểu những đề nghị cùng với sự tham cứu của họ vào ngày 21 tháng 11.

Những lời đề nghị nói rằng chế độ Trung quốc phải:
“… ngay lập tức thành lập và tiến hành một cuộc điều tra độc lập vào lời tố cáo rằng một số đệ tử Pháp Luân Công đã bị tra tấn và sau đó dùng những bộ phận nội tạng của họ để cấy ghép và phải có biện pháp, cho đúng mức, để bảo đảm rằng những tên chịu trách nhiệm cho những hành động bạo ngược này cần phải bị truy tố và trừng phạt”

Ủy ban này cũng đòi hỏi chế độ Trung quốc cần phải đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi về hệ thống lao động cải tạo của họ, việc xử dụng tra tấn một cách rộng rãi, điều luật “Bí mật quốc gia”, hành hạ, đe doạ những luật sư biện hộ, hành hạ và bạo động chống các nhà bênh vực nhân quyền và những người thỉnh nguyện, thiếu những điều tra về việc này và thâu lượm tin tức, dữ kiện.

David Kilgour, cùng tác giả với David Matas về bản báo cáo mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công, tán thưởng Ủy ban Chống Tra tấn vì “dám đặt câu hỏi trực tiếp với những vấn đề vi phạm nhân quyền rất thực tế mà chính phủ Trung quốc đã làm trước thế giới”
“Thật hiếm có rằng có một hệ thống của LHQ kêu gọi chính phủ Trung quốc chịu trách nhiệm về các vi phạm nhân quyền của họ” ông ta nói.

Bản báo cáo của ông Matas và ông Kilgour về tội ác mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công được phát hành bản đầu tiên vào tháng 7, 2006 và sau đó bổ túc thêm chi tiết vào tháng 1, 2007.

Luật sư nhân quyền quốc tế ông Matas nói rằng chế độ Trung quốc cần phải tuân theo những đề nghị của Ủy ban này.
“Nếu không tiến hành hay thành lập ủy ban điều tra độc lập về tội ác mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công sẽ làm cho các vi phạm tại Trung quốc trở thành trách nhiệm của thế giới dưới các điều trong Công Pháp Chống Tra tấn, mà chính phủ Trung quốc đã ký kết và chịu trách nhiệm” ông ta phát biểu trong buổi họp báo.

Ông Matas tham dự vào buổi hội thảo của Ủy ban này tại Geneva vào ngày 7 và 10 tháng 11. Ông ta cũng đệ trình tại buổi hội thảo ngắn tại Ủy ban vào ngày 6 tháng 11 với các đại diện của các tổ chức phi chính phủ.

Những lời đề nghị khác của Ủy ban bao gồm:
• Rất khẩn cấp, Đảng cai trị lập tức nghiêm chỉnh hành động để ngăn chận các hành động về tra tấn và hành hạ trên toàn quốc gia.
• Đảng cai trị phải lập tức phá tan mọi hình thức về giam cầm bao gồm “Lao động cải tạo”
• Đảng cai trị cần phải bảo đảm rằng không một ai bị giam cầm tại các trại giam bí mật.
• Đảng cai trị cần phải hủy bỏ tất cả các bộ luật hình sự mà hạn chế sự độc lập của các luật sư và cần phải điều tra tất cả mọi sự tất công chống các luật sư và những người thỉnh nguyện, cần phải giám sát những truy tố đúng mức.
• Đảng cai trị cần phải lập tức tiến hành những cuộc điều tra về hăm doạ và các hình thức khác với mục đích ngăn chận các luật sư độc lập làm việc.
• Đảng cai trị cần phải hành động ngay lập tức để bảo đảm tất cả mọi công dân, bao gồm những ai đang theo dõi về nhân quyền, được bảo vệ, không bị đe doạ hay bạo động vì hành động của họ và thực thi đúng mức những bảo đảm về nhân quyền, và bảo đảm phải có những cuộc điều tra đúng lúc, công bằng và hợp lý với các hành động như thế.

Bản tiếng Anh: http://en.epochtimes.com/n2/world/united-nations-china-torture-review-7552.html

Bản tiếng Việt: http://minhhue.net/news/3752.html

Ngày đăng: 1-12-2008