Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Một đảng viên lão thành phế bỏ toàn bộ lời tuyên thệ với ĐCSTQ

Thời báo Đại Kỷ Nguyên – 04/12/2005

Tôi là một đảng viên ĐCSTQ lão thành, đã 50 năm. Qua kinh nghiệm và quan sát cá nhân , tôi phát hiện Đảng cộng sản không bao giờ làm bất cứ thứ gì tốt, mà lại phạm vào tất cả các loại tội ác. Nguyên lai tôi gia nhập ĐCSTQ là theo xu hướng của xã hội; bây giờ tôi đã quyết định không là thành viên của Đảng này nữa. Tôi chính thức tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ, phế bỏ toàn bộ những đơn xin (vào đảng) và tuyên thệ với Đảng.

Tùng Thục Tư

Trung Quốc Đại Lục
28/11/2005

Ngày đăng: 6-12-2005
« | Bài tiếp »