Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Thoái đoàn

Trước khi ra khỏi Việt Nam, tôi đã bị động gia nhập Đoàn vào năm 1978. Mặc dù đã tới Canada năm 1979, và cho tới nay, qua trên 25 năm, cũng chưa về Việt Nam, nhưng tôi cũng lên tiếng thoái đoàn để bỏ lời thề nhập đoàn trước kia. Và cũng mong Chúa tha tội cho con.

Lưu Thế Đức

Ngày đăng: 12-12-2005