Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh rút khỏi các Tổ chức Cộng sản

Thời báo Đại Kỷ Nguyên – ngày 5, tháng 5-2006

Tên tôi là Yang Dadi. Tôi đã tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, và tôi đang làm việc tại Bắc Kinh. Gần đây, sở làm của tôi yêu cầu tôi gia nhập Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Mọi người đều biết rằng những ai được kết nạp Đảng đều được hưởng lợi và thăng chức; nhưng không ai thực sự tin vào Đảng Cộng sản.

Đã trải qua cuộc vận động sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, tôi đã có những hiểu biết cơ bản và Trung Cộng. Ví dụ, nếu Trung Cộng nói trắng, suy nghĩ đầu tiên của tôi có thể nó là đen. Đối với tôi kết nạp Đảng viên là điều không thể chấp nhận. Hơn nữa tôi từ lâu đã tin tưởng rằng tôi không còn là một đoàn viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Trong một cuộc hội thoại với bạn bè, tôi hiểu ra rằng tốt nhất là tôi nên hủy bỏ lời thề mà trong quá khứ tôi đã tuyên thề dưới lá cờ Đảng khi gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản. Vì thế, tôi xin long trọng tuyên bố rằng tôi rút khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền Phong. Tất cả những cam kết trống rỗng mà tôi đã hứa hẹn về việc sẽ đi theo Đảng cũng hủy bỏ. Tôi sẽ không đứng chung hàng với Trung Cộng.

Yang Dadi
Bắc Kinh
Ngày 30, tháng 4-2006

Ngày đăng: 24-05-2006