Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Trí thức Về hưu Rút khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Chúng tôi, một chồng và một vợ, là những trí thức nghỉ hưu. Mặc dù chúng tôi không phải là Đảng viên Đảng Cộng Sản Trung Quốc, nhưng chúng tôi đã gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong. Trong cuộc sống, chúng tôi đã nghe và đã chứng kiến nhiều việc tà ác được làm bởi Đảng Trung Cộng ma quỷ, những việc làm chúng tôi ghét cay ghét đắng. Sau khi đọc “9 Bình luận về Đảng Cộng sản”, chúng tôi hiểu biết sâu sắc hơn về bản tính tà ác lưu manh của giáo phái Trung Cộng. Chúng tôi muốn cách ly khỏi ma quỷ, vì thế chúng tôi kiên quyết rút khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong. Chúng tôi muốn ủng hộ công lý và mang ánh sáng đến cho dân tộc Trung Hoa.

Tô Tiêu Quang và Lý Yên

Bắc Kinh, Trung Quốc

Ngày 28-5-2006.

Ngày đăng: 25-06-2006