Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 300 triệu người
thoát khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc
04-09-2019:  Lời nói đầu (audio)
04-09-2019:  Tự luận (audio)
04-09-2019:  Chương 1: 36 quỷ kế hủy diệt nhân loại (audio)
04-09-2019:  Chương 2: Khởi phát ở Châu Âu (audio)
04-09-2019:  Chương 3: Thảm sát ở phương Đông (audio)
04-09-2019:  Chương 4: Xuất khẩu cách mạng (audio)
04-09-2019:  Chương 5: Thâm nhập vào Tây phương (Phần I) (audio)
04-09-2019:  Chương 5: Thâm nhập vào Tây phương (Phần II) (audio)
04-09-2019:  Chương 6: Tín ngưỡng - ma quỷ khiến con người phản Thần, bài xích Thần (audio)
04-09-2019:  Chương 7: Gia đình – Ma quỷ đang hủy hoại gia đình của chúng ta (Phần I) (audio)
04-09-2019:  Chương 7: Gia đình – Ma quỷ đang hủy hoại gia đình của chúng ta (Phần II) (audio)
04-09-2019:  Chương 8: Chính trị – Ma quỷ đang họa loạn các quốc gia của chúng ta (Phần I) (audio)
04-09-2019:  Chương 8: Chính trị – Ma quỷ đang họa loạn các quốc gia của chúng ta (Phần II) (audio)
04-09-2019:  Chương 9: Kinh tế - Mồi nhử của ma quỷ (Phần I) (audio)
04-09-2019:  Chương 9: Kinh tế - Mồi nhử của ma quỷ (Phần II) (audio)
04-09-2019:  Chương 10: Pháp luật- Ma quỷ hợp pháp hóa và bình thường hóa tà ác
04-09-2019:  Chương 11: Nghệ thuật – Từ ca ngợi Thần đến khinh nhờn Thần
04-09-2019:  Chương 12: Giáo dục – Ma quỷ đang hủy đi thế hệ sau và tương lai của chúng ta (Phần I) (audio)
04-09-2019:  Chương 12: Giáo dục – Ma quỷ đang hủy đi thế hệ sau và tương lai của chúng ta (Phần II) (audio)
05-09-2019:  Chương 13: Truyền thông – Ma quỷ biến truyền thông trở thành nơi phát tán lừa dối và đường thông cho tín tức ma tính
05-09-2019:  Chương 14: Văn hóa - Ma quỷ cuồng hoan (audio)
05-09-2019:  Chương 15: Căn nguyên chủ nghĩa khủng bố của chủ nghĩa cộng sản (audio)
05-09-2019:  Chương 16: Chủ nghĩa bảo vệ môi trường - Sự thao túng của Chủ nghĩa Cộng sản ở phía sau Chủ nghĩa bảo vệ môi trường (Phần I) (audio)
05-09-2019:  Chương 16: Chủ nghĩa bảo vệ môi trường - Sự thao túng của Chủ nghĩa Cộng sản ở phía sau Chủ nghĩa bảo vệ môi trường (Phần II) (audio)
05-09-2019:  Chương 17: Toàn cầu hóa – Bàn tay của chủ nghĩa cộng sản phía sau toàn cầu hóa
05-09-2019:  Chương 18: Dã tâm toàn cầu – Dã tâm toàn cầu của Trung cộng dưới sự an bài của ma quỷ (Phần I) (audio)
05-09-2019:  Chương 18: Dã tâm toàn cầu – Dã tâm toàn cầu của Trung cộng dưới sự an bài của ma quỷ (Phần II) (audio)
05-09-2019:  Lời kết