Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Bức thư của một nghị sĩ quốc hội Châu Âu gửi đến trung tâm thoái xuất Trung Cộng ở Châu Âu

18/0705 — Từ DAJIYUAN.COM

Kính gửi Thời Báo Đại Kỷ Nguyên
Ngày 11 tháng 7 năm 2005

Trung Quốc đang thay đổi lớn. Con người của đất nước rộng lớn này đang nhận ra tính hung bạo tàn ác của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, không chỉ thông qua “Chín bài bình về Đảng Cộng Sản Trung Quốc”. Và kết quả là trong 7 tháng qua có 2.8 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng và con số này tiếp tục tăng nhanh. Gần đây sự thoái đảng của một số nhân viên Trung Quốc và gián điệp tại Úc, Canada và Bỉ đã chỉ rõ cho người dân Trung Quốc tiếp tục theo đuổi tự do và dân chủ. Tôi cũng mở rộng cả trái tim mình để hỗ trợ cho những sự kiện đang diễn ra ngày nay; nó cũng nhằm giải quyết một số khó khăn giúp sự đấu tranh cho công bằng và nhân quyền cơ bản ở Trung Quốc chiến thắng.

Cảm ơn.
[Chữ ký]

Edward McMillan-Scott
Nghị sĩ quốc hội Châu Âu

Ngày đăng: 17-07-2005