Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Tuyên bố của một nhân viên ngoại giao tòa lãnh sự

14/06/05 — Từ DAJIYUAN.COM

Tôi là một nhân viên thuộc Bộ Ngoại Giao ở chức Đệ Nhất Tham Vụ tại một Tòa Lãnh Sự ở một nước Âu châu. Sau khi đọc Chín Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản, bạn tôi và tôi cảm thấy rất khích lệ và hứng khởi vô cùng.

Chín Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản đã nói lên tiếng nói mà chúng tôi chôn giấu trong lòng bấy lâu nay, nó đã phơi trần những gì Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã gây tổn hại cho Trung Quốc trong hơn nửa thế kỷ.

Hỡi đồng bào, xin tha thứ cho tôi. Lúc này tôi chưa thể công khai tuyên bố thoái bỏ đảng. Nhưng tôi tin một ngày không lâu, sẽ không chờ đợi lâu đâu. Có nhiều bạn đồng nghiệp của tôi ở Toà Lãnh Sự chia sẻ ý kiến với tôi. Đảng Cộng Sản Trung Quốc cai trị Trung Quốc bằng độc tài mà toàn thế giới chê trách vì bàn tay của nó vấy đầy máu của đồng bào. Nó đã gây tổn hại cho nền văn hóa năm ngàn năm cổ truyền một cách bạo tàn và hủy diệt những giá trị đạo đức của nước Trung Quốc. Nó đã hoàn toàn làm hư hại mảnh đất mà chúng ta nương tựa vào để sống. Trời không dung tha Đảng Cộng Sản Trung Quốc, buộc cho nó phải bị loại trừ.

Loại trừ Đảng Cộng Sản Trung Quốc, tiêu diệt Cộng Sản Trung Quốc là trách nhiệm không thể chối bỏ của thế hệ chúng ta. Tôi kêu gọi các viên chức ngoại giao làm việc tại các Lãnh Sự Quán Trung Quốc đóng góp mọi nỗ lực, hầu đáp ứng sự cần thiết giúp đỡ của đồng bào, mỗi chúng ta hăy cố sức giúp đỡ.

Zhang Juntao – Một viên chức ngoại giao

Viết từ một nước ở Âu Châu

Ngày 14 tháng 01, 2005

Ngày đăng: 14-06-2005