Một quyển sách
đã truyền cảm hứng cho hơn 350 triệu người
thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc

ĐCSTQ ngầm thúc đẩy một “phong trào đánh mạnh” một trăm ngày để ngăn chận Cửu Bình lan tràn trong ĐCS

Bài của Qianzaiyun

Sau khi ĐCSTQ gọi Pháp Luân Công là một ‘tổ chức chánh trị phản cách mạng’ vào tháng ba 2005, các viên chức cao cấp phát hành một mật lệnh phát động một ‘phong trào đánh mạnh’ một trăm ngày. Họ quyết định đánh trên ba ngày khác nhau, “25 tháng Tư”, kỷ niệm thứ 6 các đồng tu Pháp Luân Công khiếu nại hòa bình; “20 tháng Bảy”, kỷ niệm thứ 6 cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công, và kỷ niệm thứ 16 vụ Tàn Sát ngày 4 tháng sáu. Họ cũng khủng hoảng cao độ để ngăn chận dân chúng tải xuống Cửu Bình về ĐCS từ mạn lưới và truyền bá nó đi, hoặc là truyền tay những tài liệu liên hệ đến sự thoái ĐCSTQ. Những lệnh nầy cũng nêu rỏ, rằng một người bị tình nghi thì phải bị bí mật kêu án sau khi đã bị bắt.

Từ tháng Năm, ĐCSTQ cũng gia tăng cố gắng để kiểm soát các đồng tu Pháp Luân Công. Họ đã bắt càng nhiều đồng tu Pháp Luân Công hơn nữa, và gữi những người nầy đi những lớp tẩy não, các lao động cưỡng bách dài hạn, hoặc nhận những bản án tù. Vì vậy các đồng tu phải cẩn thận nhiều hơn nữa về an ninh của mình.

Hơn nữa, trong sự cố gắng để ngăn chận làn sóng lớn người thoái ĐCSTQ khơi dậy bỡi Cửu Bình, ĐCSTQ đã phát động một “Phong trào Giáo huấn Duy trì Tiến bộ” (Bảo Tiến) từ trên xuống dưới. Hiện nay, phong trào nầy đang được thực hiện ở cấp thành thị và cao hơn. “Phong trào Giáo huấn Duy trì Tiến bộ” nầy sẽ được lan tràn đến các tổ chức hạ tầng cơ sở trong vòng nữa năm còn lại nầy và nữa năm đầu kế tiếp. ĐCSTQ cũng đòi hỏi mọi người tham gia vào “Phong trào Giáo huấn Duy trì Tiến bộ”, và đừng để mất dù một Đảng viên nào.

Cái gọi là “Phong trào Giáo huấn Duy trì Tiến bộ” của ĐCSTQ là không gì khác hơn là một hành vi tuyệt vọng trước khi nó giẩy chết. Cả trong các Đảng viên ĐCSTQ, có được bao nhiêu người còn tin nơi ĐCSTQ? Tôi cũng nghe một người làm việc tại một văn phòng cấp thấp, mà đã nghe nói về “Phong trào Giáo huấn Duy trì Tiến bộ” thở dài rằng “Thật là đồi bại! Đồi bại.”

Đến nay số người ghi tên từ bỏ ĐCSTQ đã đến hai triệu ba trăm ngàn người. Nó tượng trưng cho sự thức tỉnh tâm linh và cũng là sự cứu độ chính mạng sống của nhng người ấy.

Ngày đăng: 10-07-2005